Trasa

Alternatywna trasa rowerowa Warszawa - Gdańsk

Zielona 7 Gravel 
(z fragmentami szutrowymi)

Pobierz ślady GPS